Базовий перелік нормативно-правових актів з посиланнями на першоджерело. Основні Закони України та постанови Кабінету Міністрів

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 р. № 3038 VI.

Закон України “Про охорону культурної спадщини”

Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20.05.1999 № 687-XIV.

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 № 1775-III. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» від 22.12.2011 № 4220-VI.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» від 23 травня 2011 р. N 554.

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” від 13.04.2011 року № 466.

Постанова Кабінету Міністрів України “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” від 13.04.2011 року № 461.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 11 травня 2011р. № 560;

Наказ Мінрегіонбуду «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію» від 25.06.2011 №93, зареєстрований у Міністерстві юстиції за № 878/19616 від 15.07.2011 р.

Наказ Мінрегіонбуду «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів» від 01.09.2011 р. № 172 , зареєстрований у Міністерстві юстиції за № 1099/19837 від 19.09.2011 р.

Наказ Мінрегіонбуду «Про затвердження форми та технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» від 15.12.2011 р. № 342.

ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №244 від 21.10.2011 р.

Лист Мінрегіонбуду від 04.10.2011р. №7/33-12605 “Щодо тлумачень понять “Відповідний сертифікат” та “Клас наслідків (відповідальності)”.

ДБН Б.2.2-5:2011 БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

Опорний історико-архітектурний план м. Полтави

Пояснювальна записка до науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м. Полтава, що затверджена рішенням позачергової тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 27.12.2013

Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на тереторії м.Полтави

Доступність до об’єктів житлового та громадського призначення для людей з інвалідністю методичний посібник видання V

ДБН В.2.2-17-2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

ДБН В.3.2-1-2004 “Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів невиробничої сфери
РЕСТАВРАЦІЙНІ, КОНСЕРВАЦІЙНІ ТА РЕМОНТНІ РОБОТИ НА ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ”