СТРУКТУРА ЯКІСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МІСТА

Стратегічний майстер-план є одним з основних інструментів перетворення міського середовища. Цей документ буде направляти процес трансформації Полтави з метою поліпшення стану міста протягом встановленого періоду. Його мета полягає в перетворенні Полтави в більш привабливе, економічно конкурентоспроможне, сучасне місто з високим рівнем життя та індивідуальною соціальною та міською культурою, що базується на його унікальному характері.

Майстер-план не є жорсткою програмою, він скоріше є загальною просторовою структурою і підходи, які виражені в наборі стратегій і принципів і які повинні спрямовувати всіх, беруть участь в управлінні містом, в тому числі жителів міста. Майстер-план повинен допомагати адміністрації у встановленні цілей і пріоритетів для просторового розвитку міста, для того щоб перевести Полтаву на новий етап еволюції.

Історично сформований характер Полтави дає можливість застосовувати принципи міського планування, засновані на європейській традиції містобудування, в рамках якої закони сталого розвитку поєднуються із сучасним комплексним підходом. Ці принципи націлені на формування компактного міста, в якому за рахунок створення сприятливих умов для збереження ресурсів, енергії та природного оточення може бути досягнута стійкість у соціальній, економічній та екологічній сфері.

Підхід, заснований на моделі компактного міста

Майстер-план має застосовувати підхід заснований на моделі компактного міста. Дана модель дозволяє зв’язати ідеологію збалансованого використання земельних та інших ресурсів зі стійким розвитком в соціальній та економічній сфері, а також з високою якістю міського середовища.

Такий підхід передбачає створення раціональної зони урбанізації, за рахунок чого оптимізується землекористування, структура забудови і існуюча інфраструктура, і в той же час мінімізуються витрати ресурсів, енергоспоживання та забруднення навколишнього середовища. Цей підхід спрямований на досягнення ефективного балансу між різними видами транспорту, а також на збільшення мобільності і, таким чином, підвищення доступності місць роботи та системи обслуговування. Підвищення якості та розширення зони охоплення громадського транспорту зменшить залежність від автомобілів і, відповідно, знизить завантаженість доріг і зменшить забруднення повітря. Вулиці та громадські простори високої якості, розроблені з урахуванням комфорту пішоходів і велосипедистів, забезпечать повноцінні місця для відпочинку та умови для здорового способу життя.

За рахунок створення умов для співіснування і взаємодії різних соціальних груп концепція компактного міста сприяє розвитку соціальної толерантності та запобіає сегрегації. Крім того, дана концепція служить зміцненню соціального капіталу, згуртованості жителів, підтримці і концентрації талантів.

В основу майстер-плану повинно бути покладено наступний ряд цільових установок:

01. Компактне місто

Полтава повинна стати містом з раціональним розташуванням забудови і обгрунтованою середньою щільністю.

Спочатку Полтава була спланована з чіткою структурою кварталів і вулиць. З часом ця структура ставала все менш визначеною і почала зникати, що призвело до зниження загальної якості міського середовища. Щоб зупинити цю тенденцію, майстер-план має зробити наголос на консолідації та збільшенні щільності вже урбанізованих ділянок міста, обмежуючи забудову зелених територій.

Замість підходу «з чистого аркуша» однозначний вибір робиться на користь принципу поступової консолідації та розвитку на основі існуючих умов; пріоритетами при цьому стають заповнююча забудова, а також трансформація існуючих занедбаних територій «браунфілд» та їх повторне використання.

Це також передбачає збереження важливого ​​історичного активу міста і ансамблів культурної спадщини.

02. Консолідація за допомогою базових кварталів
Полтава повинна знову стати містом з чіткою структурою сітки і з чіткими кордонами кварталів, вулиць, площ і дворів.

Консолідовані міські квартали створять чіткі межі приватної та публічної відповідальності, одночасно відтворивши характер площ, вулиць і дворів. Завдяки цьому поділ відкритого простору на суспільне і приватне буде знову працювати.

Консолідація існуючої забудови в процесі формування базових кварталів визначається як механізм покращення загальної якості міського середовища.

03. Різноманітне і якісне житло

Ринок житла в Полтаві повинен стати більш збалансованим. Більшу його частину мають становити типології середньої поверховості. Житловий фонд також повинен стати більш різноманітним за рахунок реалізації безлічі нових типологій в сегменті малої і середньої поверховості.

Небезпека поточної тенденції полягає в поступовому виключенні всіх типологій середньої поверховості, що обмежує вибір житла, зменшує різноманітність планувальної структури та ціновий діапазон в секторі житлового будівництва.

У зв’язку з цим майстер-план підкреслює необхідність розширення типологічного різноманіття житла в Полтаві. Мають бути сформульовані принципи, що стосуються модернізації існуючого житлового фонду. Житлова фільтрація розглядається як основний механізм створення і підвищення стійкості в секторі житлового будівництва Полтаві.

04. Середня висотність

Для досягнення необхідного рівня міського якості акцент повинен бути зроблений на будівлях середньої поверховості, до 6 поверхів.

Висотне будівництво має здійснюватися на підставі ретельного аналізу і лише в умовах реального попиту. В короткостроковій перспективі не буде реального попиту на висотне будівництво. Насправді така забудова може згубно впливати на загальний процес розвитку міста. У довгостроковій перспективі важливо, щоб при будівництві висотних будівель їх внесок у розвиток міста був позитивним.

05. Змішане використання
Полтава повинна розвинути диференційовану і ясну структуру із зонами, що володіють різною концентрацією функцій та їх набору.

Цілодобова активність впливає на соціальний та просторовий імідж міських районів, які, як наслідок, сприймаються більш безпечними, у міру того як стають більш активними. В цілому модель змішаного використання території сприяє більш відповідальному і екологічно усвідомленого поведінки жителів міста. Соціально-економічні дослідження успішних міських районів показують, що добре збалансоване змішане використання територій в поєднанні з концентрацією людей і функцій, як правило, позитивно впливає на економічне зростання та інновації.

Збалансоване змішане використання створює центри концентрації активності, в яких житло комбінується з місцями прикладання праці, освітніми функціями, об’єктами обслуговування та соціальної інфраструктури.

06. Відкрита мережева структура

Полтава повинна стати добре зв’язаним, зрозумілим і зручним для пішохідного пересування містом.

Майстер-план має підкреслити, що місто і райони всередині нього повинні бути добре пов’язані між собою. Зв’язаність в Полтаві повинна бути поліпшена на двох рівнях: між різними частинами міста і всередині окремих районів.

Реалізація візуальних і фізичних зв’язків, створення проходячих через мега- і суперквартали міста і володіючими чіткими кордонами вулиць і маршрутів покращить загальну зв’язаність і читаність міської структури. Слід враховувати значення пов’язаності і відповідних їй принципів, в той час як розвиток закритих кондомініумів і селищ має бути обмеженим.

07. Створення збалансованої системи різних видів транспорту

Якість системи громадського транспорту має бути піднята на високий рівень, а її охоплення – розширене. Вона повинна стати реальною альтернативою особистому автотранспорту і мати просторовий пріоритет у міському центрі Полтави.

Важливо стимулювати розвиток раціональної системи вулиць та громадського транспорту, розвиваючи енергоефективний транспорт і скорочуючи час і дистанції поїздок.

Майстер-план підкреслює необхідність популяризації громадського транспорту та підвищення його якості з метою створення реальної альтернативи особистим автомобілям. Вкрай необхідним є створення збалансованої системи різних видів транспорту.

08. Повноцінні громадські простори і природний ландшафт

Всі парки, площі та інші види ландшафту повинні стати якісними просторами для різних видів активності і функцій на відкритому повітрі.

Для загального підвищення якості міського середовища Полтави необхідно підтримувати перетворення і поліпшення стану її відкритого ландшафту і громадських просторів. Найчастіше це найбільш економічно вигідний і ефективний спосіб підвищення якості міського середовища.

Необхідно скоротити загальну площу відкритого простору для поліпшення його фактичної якості і змісту просторів, що залишаться.

 

Структура якісного перетворення і п’ять просторових компонентів

Структура якісного перетворення (далі- структура) є «мостом» від цільових установок якісного перетворення майстер-плану до конкретних стратегій, які використовуються для реалізації даних установок.

Структура складається з п’яти просторових компонентів: маса забудови, система громадських просторів, вулично-дорожня мережа, концепція змішаного використання і система пріоритетів. Таким чином, стає ясною зв’язок і взаємозалежність різних стратегій, елементів стратегій і принципів майстер-плану між собою, а також створюється модель для ефективного прийняття рішень та їх подальшого практичного здійснення. Об’єднуючи різні компоненти в одне ціле, структура не тільки полегшує розуміння власне стратегій, але й сприяє більш точній оцінці зведеного ефекту від проходження одразу декільком рекомендаціям майстер-плану одночасно.

П’ятий компонент – система пріоритетів – працює на рівні стратегічного підходу до реалізації міського планування і пропонує певну методологію, покликану допомогти місту у визначенні короткострокових і довгострокових цілей перетворення міста, сфокусувавши зусилля і ресурси на ключових територіях розвитку. У той же час сама система пріоритетів залишається досить гнучкою і може бути легко адаптована до постійно мінливої ​​ситуації.

1.Маса забудови

Даний компонент структури має відношення до міської забудови як такої, її масштабом, висотністю і типологічним характером. Він стосується існуючої структури кварталів і співвідношення маси забудови і відкритого простору.

На більш детальному рівні розглядається, наскільки в даний момент структуровано тканину міста і які є можливості для консолідації існуючої забудови допомогою заповнення прогалин і створення кластерів забудови.

Стратегія червоних і зелених зон визначає існуючі урбанізовані території в їх нинішніх кордонах і ділянки, які підходять для подальшого розвитку як червоні зони, а зони ландшафту та громадські простору, де будівництво заборонено, – як зелені зони. Дана стратегія виявляє прихований потенціал зростання конкретних районів з установкою на інтенсивний, а не екстенсивний розвиток.

Правила забудови кварталів і визначення характерів забудови мають пропонувати як загальні, так і специфічні принципи проектування, дотримуючись яких існуюча морфологія міської забудови може бути трансформована в систему базових кварталів і кластерів. Підхід до трансформації фокусується на консолідації маси забудови за рахунок заповнюючої забудови, для створення більш ясної загальної структури, а також для більш чіткого розмежування приватних і громадських просторів.

Правила регулювання висоти забудови повинні пропонувати загальні принципи інтеграції нових об’єктів в існуючу квартальну забудову з урахуванням її висотності. Середній масштаб має бути обраний як оптимальний для Полтави, проте передбачити і можливість будівництва в місті висотних будівель за умови існування реального попиту на об’єкти такого типу та їх позитивної ролі в загальному розвитку міського середовища.

Стратегія спадщини пропонує методологію роботи з міським середовищем, яка може забезпечити співіснування старого і нового, а також дозволить зберігати і розвивати архітектурний характер і ідентичність Полтави.

стратегія червоних та зелених зон

Встановлює зони, призначені для подальшого розвитку забудови, і зони, що мають особливий статус з точки зору їх екологічного значення та рекреаційного потенціалу, де будівництво має бути заборонено.

+

правила забудови кварталів і характери забудови

Визначають методи роботи з існуючою тканиною міста і правила інтеграції нових будівель в існуючий контекст.

+

правила регулювання висоти забудови

Регламентують нове будівництво з урахуванням масштабу існуючої забудови та орієнтації на загальне поліпшення міського середовища.

+

стратегія спадщини

Визначає методи захисту історичних будівель та архітектурних ансамблів з метою збереження і розвитку ідентичності міста.

=

маса забудови

Визначає методи трансформації існуючої забудови в консолідовану структуру базових кварталів і кластерів забудови; з акцентом на новому будівництві в урбанізованих межах міста, а також на підтримці та розвитку історичних і культурних якостей та ідентичності міста в цілому.

2. Система громадських просторів

Система громадських просторів складається з вулиць і власне громадських просторів, а також крупних ландшафтних зон, таких як зелений пояс міста, долин водойм та міська набережна. Важливо об’єднати всі ці простори в єдину злагоджену систему і посилити властиві їм якості так, щоб вони стали значним рекреаційним та екологічним активом міста.

Стратегія ландшафту і навколишнього середовища пропагує захист природних ресурсів і заборону на будівництво в межах зелених зон, визначених Стратегією червоних і зелених зон. Дана стратегія передбачає створення обмеженої кількості громадських просторів з ясними просторовими кордонами і розробку виразної системи зв’язків між ними.

Вулиці міста повинні бути теж переосмислені як важливі суспільні простори, а їх структура і функціональне використання переглянуті і поліпшені. Слід розробити нову ієрархію вулиць, – це допоможе зробити місто візуально більш виразним, сконцентрувати активність в певних місцях, а також краще зорієнтувати пішохідні і транспортні потоки.

Для виявлення ієрархії для кожного типу вулиць має бути розроблений свій профіль, що складається з набору таких елементів, як дерева, освітлення і вуличні меблі. Також має передбачатися поліпшення інтеграції між різними видами транспорту і більш високої якості рішення щодо парковок.

Крім того, має бути встановлений якісний стандарт дизайну для громадських просторів всіх типів і розмірів, що підкреслює їх характер і властиві їм якості.

стратегія ландшафту і навколишнього середовища

Покращення балансу міських та природних зон за рахунок обмеження будівництва в зелених зонах і підвищення якості ландшафту і громадських просторів.

+

типології вулиць

Пропонується створити виразну класифікацію міських вулиць з точки зору формування простору та розробити рекомендації для типологічного дизайну вулиць.

+

публічний простір

Розробка якісного стандарту для громадських просторів як в самому місті, так і в його передмістях.

=

система громадських просторів

Створення добре організованої системи громадських просторів сприятиме розвитку зв’язків між різними частинами міста, поліпшенню екологічної ситуації та рекреаційних якостей. Громадські простори мають стати зручними для різних видів використання і однаково добре функціонувати в будь-який час року, а також вносити позитивний внесок у формування ідентичності міста.

3. Вулично-дорожня мережа

Розвиток вулично-дорожньої мережі націлений на збереження існуючої структури вулиць, але при цьому – поліпшення її функціонування. Всі вулиці перекласифікують згідно цієї ієрархії, утворюючи єдину чітку систему, яка допоможе водіям і пішоходам краще орієнтуватися в місті, посилить ефективність транспортних потоків і зменшить проблему пробок. Паралельно розроблена ієрархія для приватного автотранспорту.

Існуюча маршрутна мережа громадського транспорту повинна бути розвинена таким чином, щоб зробити будь-яку частину міста легкодоступною, надати городянам більше вибору в виді транспорту і кращий баланс між транспортними опціями. Якість громадського транспорту необхідно поліпшити і організувати для нього виділені лінії на головних вулицях з метою скорочення витрат часу на поїздки. Крім того, необхідно підтримувати і пропагувати пішохідний і велосипедний рух, забезпечивши для цього просторі зони тротуарів і розгалужену мережу велосипедних доріжок.

Вулиці повинні бути перетворені на привабливий суспільний простір. Для цього важлива згадана вище чітка ієрархічна система, при якій головні зв’язки будуть візуально виділені в тканині міста, зможуть забезпечувати функціонування громадського транспорту і стануть осередком різноманітної міської діяльності. Естетичні та функціональні якості цих вулиць необхідно також поліпшити, а парковки повинні бути добре інтегровані в середовище за рахунок високоякісних просторових рішень.

типології вулиць

Створення каталогу дизайну профілів вулиць, заснованого на ясній просторової ієрархії вулиць.

+

громадський транспорт

Пріоритет – громадському транспорту, пішоходам і велосипедистам. Поліпшення якості громадського транспорту та охоплення їм території; робота, наскільки це можливо, на основі існуючої вулично-дорожньої мережі. Повинен бути забезпечений зв’язок з основними центрами міський активності.

+

приватний транспорт

Нова класифікація існуючих вулиць згідно чіткої ієрархії з точки зору руху приватного автотранспорту сприяє збільшенню ефективності транспортних потоків та зменшення заторів.

=

вулично-дорожня мережа

Забезпечення міста добре збалансованою вулично-дорожньою мережею, яка відповідає пропонованій просторовій ієрархії і встановлює пріоритет громадського транспорту, пішоходів і велосипедистів.

4. Змішане використання

Сенс концепції змішаного використання в тому, щоб урізноманітнити два типи існуючих монофункціональних зон – житлову і індустріальну – за допомогою впровадження нових функцій. В результаті всі зони міста повинні стати зонами змішаного використання.

Існуюча сегрегація функцій не просто застаріла, вона завдає серйозної шкоди екології, гальмує соціально-економічний розвиток міста і знижує якість і привабливість міського середовища. У даній ситуації представляється необхідним розробити чітку просторову ієрархію міста і сфокусувати увагу насамперед на центрах міських активностей. Мета планованих трансформацій – створення живих міських районів з яскраво вираженим і різноманітним характером.

Основна активність повинна бути зосереджена уздовж цих головних вулиць, особливо в тих його сегментах, які потрапляють в межі міського центру Полтави і периферійних центрів. У цих зонах має бути освоєно достатню кількість простору на перших поверхах будинків, щоб вмістити велику кількість різноманітних функцій, фасади повинні бути відкриті в бік вулиці, а входи в будівлі розташовуватися на невеликих відстанях один від одного, що дозволить активувати довколишні громадські простори.

Майстер-план має ставити завдання посилення існуючих центрів міста: міського центру Полтави, субцентрів районів і центрів периферії. Всі вони повинні підкорятися загальній ієрархії і доповнювати один одного, а не конкурувати між собою. Створення системи центрів є хорошим способом раціонального розподілу послуг, заснованого на періодичності їх використання і на маршрутній системі громадського транспорту, покращуючи доступ до об’єктів обслуговування та до місць зайнятості і, в підсумку, зменшуючи необхідність у поїздках.

На даний момент в місті існує кілька великих монофункціональних зон – житлових та індустріальних. Стратегія змішаного використання пропонує запровадити в цих зонах цілий ряд нових функцій п’яти основних видів – житлові, індустріальні, торгові, офісні і соціальні, – і забезпечити, таким чином, функціональний баланс проблемних територій. При такому підході не фіксуються абсолютні кількісні показники, а ведеться робота на основі пропорцій і процентних співвідношень з різних видів використання.

центри

Консолідація існуючих центрів міський активності та створення системи взаємодоповнюючих один одного, а не конкуруючих між собою міських центрів. При цьому слід уникати будівництва великих торгівельних комплексів на периферії. Міський центр Полтави має стати головною точкою тяжіння; при цьому посилюється роль районів міста і периферійних центрів у сфері надання щоденних побутових послуг і робочих місць в житлових районах.

+

система головних вулиць

Трансформація та поліпшення існуючих вулиць для посилення ролі головних вулиць. Створення послідовно застосовуваних нових профілів цих вулиць на основі пропонованих “поперечників”. Формулювання просторових і функціональних вимог, розроблених у Стратегії змішаного використання, для розміщення більш широкого набору функцій на перших поверхах будівель і концентрації зон змішаного використання уздовж певних ділянок цих вулиць.

+

існуючі види використання

Впровадження нових функцій в існуючі монофункціональні індустріальні та житлові зони. Аналіз існуючого контексту для розробки оптимальної комбінації функцій і реалістичного графіка їх впровадження в кожному окремому районі, з метою розвитку специфічного характеру тієї чи іншої ділянки міста. Колишні індустріальні зони повинні освоюватися по мірі їх вивільнення, їх трансформація повинна бути спланована як поступовий процес.

+

існуючий потенціал

Зміцнення і підтримка існуючих сильних сторін окремих територій. Створення нових привабливих районів з сильною ідентичністю.

=

концепція змішаного використання

Всі райони міста повинні стати районами змішаного використання. Необхідна розробка певної просторової ієрархії для створення сильних центрів міський активності.

5. Пріоритети розвитку

Даний просторовий компонент безпосередньо пов’язаний зі Стратегією пріоритетів розвитку. Він є невід’ємною частиною процесу реалізації майстер-плану, сполучною ланкою між його концептуальною та практичною частиною.

Стратегія розробляється в допомогу для прийняття рішень і як певна методологія для визначення короткострокових і довгострокових цілей перетворення міста, фокусуючи зусилля і ресурси на ключових територіях розвитку. Вона розставляє пріоритети – від низького до найвищого, – грунтуючись на комбінації двох факторів: терміновості проблеми і можливого ефекту від її вирішення. У цьому відношенні вона виявляє необхідність направляти зусилля для реалізації конкретних результатів в короткі терміни, при тому що цілі довгої перспективи не губляться з виду.

Стратегія пріоритетів розвитку передбачає здійснення проектів у всіх категоріях. Вона заснована на розумінні тісного взаємозв’язку всіх просторових компонентів майстер-плану та необхідності чітко формулювати масштабні цілі і завдання, що стосуються докорінного поліпшення міського середовища.

Стратегія пропонує не просто інструкцію для дії, а перш за все методику прийняття рішень та визначення пріоритетів для подальшого розвитку міста Полтави.

пріоритети для забудованих територій

Визначення пріоритетів забудови територій – низького, середнього, високого і найвищого – допомагає керувати розвитком у бік створення компактного міського середовища.

+

пріоритети для ландшафту

Відновлення початкових якостей ландшафту таким чином, щоб це принесло максимум вигоди і користі жителям міста.

+

стратегічні пріоритети

Визначення стратегічних пріоритетів у реалізації проектів для ініціювання та мобілізації подальшого міського розвитку.

=

схема пріоритетів

Визначення ієрархії дій і заходів з метою структуризації процесу розвитку.